گزارش اقدامات انجمن مددکاران اجتماعی به سازمان مدیریت بحران درباره زلزله کرمانشاه ارسال شد

گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص اقداماتی که در حادثه کرمانشاه انجام شد به سازمان مدیریت بحران ارسال شد.

موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اعلام این خبر افزود: اعضای داوطلب انجمن از استانهای کرمانشاه و استانهای همجوار مانند لرستان، کردستان و خوزستان از روزهای اول حادثه مجموعه اقداماتی را جهت کمک به حادثه دیدگان استان کرمانشاه آغاز نمودند.
photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۸_۰۳-۵۵-۵۸

رئیس انجمن اضافه کرد: لذا با توجه به اهمیت موضوعات فرهنگی و اینکه متخصصینی که با حادثه دیدگان کار می کنند باید تسلط کافی در خصوص ارزش های بومی مردم منطقه داشته باشند، تیم مددکاری اجتماعی از دفتر نمایندگی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان کرمانشاه و نیز استان های همجوار (کردستان، خوزستان و لرستان) در کنار سایر متخصصین و مددکاران اجتماعی دستگاه های دولتی و غیر دولتی حضور موثری در ارایه حمایت های  اجتماعی داشته اند.

وی گفت: همچنین انجمن برای اقدامات تخصصی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بعدی آمادگی مکتوب خود را به مراجع ذیربط اعلام نموده است و به همین ترتیب، بخش زیادی از اعضای انجمن در سراسر کشور برای حضور در مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کرده اند که با توجه به التزام انجمن برای هماهنگی با سازمانهای مسئول، در انتظار اعلام نیاز سازمانهای مسئول هستیم.

موسوی چلک اظهار داشت: بر همین اساس، گزارش عملکرد همکاران داوطلب انجمن بنا به درخواست سازمان مدیریت بحران برای این سازمان ارسال گردید.

منبع : روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

موسوی-چلک-1