گزارش تصویری از حضور مدیران انجمن ایران در کنفرانس قرقیزستان

کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در قرن ۲۱: چالشها و راه حلها” در بیشکک قرقیزستان به پایان رسید.

در این کنفرانس دو روزه آقایان موسوی چلک، غلامعلی قربانی، مهدی سروی همپا و حامد علمایی از اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران حضور داشتند. همچنین مطابق برنامه طی روزهای آینده کارگاه های آموزشی با موضوع تجربیات مددکاران اجتماعی ایران در زمینه اورژانس اجتماعی و مداخلات اجتماعی در سوانح و بلایا برگزار خواهد شد.

گزارش تصویری: