گزارش تصویری مراسم یادمان زنده یاد دکتر مظفر کریمی (۲۵ خرداد ۹۴)