گزارش شرکت در کنفرانس منطقه ای هندوستان

گزارش شرکت انجمن مددکاران اجتماعی ایران در کنفرانس منطقه ای مددکاری اجتماعی در بنگلور هندوستان را می توانید در فایل زیر ببینید:

 لینک صفحه گزارش سفر به هند