گزارش عملکرد سه ماهه اول انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 بسمه تعالی

  یکی از وظایف هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارائه گزارش عملکرد به اعضاء و جامعه است به همین منظور خلاصه اقدامات انجام شده انجمن در دو بخش برنامه ها و فعالیت ها و امور مالی به شرح زیر اعلام می شود.

در طی سال جاری، اعضای هیئت مدیره انجمن ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶  با تعیین اولویت های سالانه و تدوین برنامه های عملیاتی در ابتدای سال، چشم انداز فعالیت های انجمن را مشخص نمودند. در این گزارش خلاصه ای از فعالیتهای انجمن که طی سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ صورت گرفته اند به صورت خلاصه ذکر می شوند.

از کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی دولتی مرتبط، تشکل های غیردولتی، اساتید و دانشجویان مددکاری اجتماعی، پیشکسوتان، اصحاب رسانه و اعضای داوطلب و سایر عزیزانی که به شکل های مختلف اعم از همکاری، همراهی، نقد سعی در ارتقاء عملکرد این انجمن داشته اند سپاسگزاری می نماییم و اذعان داریم که این مجموعه بدون این همراهی همگانی امکان فعالیت و ارتقاء ندارد.

توفیق، عزت و سربلندی همه شما همراهان را از خداوند منان خواستاریم.

 

             با احترام

      رئیس و اعضای هیئت مدیره

                 ۰۱/۰۴/۱۳۹۷  

گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ شامل فعالیتهای اجرایی و گزارش مالی را می توانید در فایل پیوست مشاهده کنید:

گزارش عملکرد سه ماهه اول ۹۷