گزارش عملکرد سه ماهه بهار ۹۸ انجمن

انجمن مددکاران اجتماعی ایران سه ماهه اول سال ۹۸ را با وقایع متنوعی طی نمود که بیان جزئیات همه آنها مجالی وسیعتر می طلبد. اما در این گزارش، چکیده فعالیتهای انجام شده در دو بخش فعالیت ها و امور مالی، جهت استحضار اعضاء محترم، به صورت تیتروار آمده است.

سال ۹۸ در حالی آغاز شد که برای مددکاران اجتماعی سراسر کشور، روزهای پرتلاطمی در حال طی شدن بود. سیلهای ویرانگری که بیش از ۰۲ استان کشور را درگیر کرده بود و در استانهایی مانند خوزستان، گلستان، لرستان، کرمان و کرمانشاه خسارات جانی و مادی فراوانی را به همراه آورده بود. حسب وظیفه به نمایندگی از اعضای انجمن، با همه بازماندگان و خسارت دیدگان بالیای فروردین ماه در سراسر کشور همدردی نموده، برای متوفیان غفران الهی
و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم. امید که با مشارکت و همدلی ملی و برنامه ریزی مطلوب و بهینه، پس از این کمتر شاهد چنین رخدادهای ویرانگری باشیم و در صورت وقوع، دستکم تلفات مادی و جانی را به حداقل برسانیم. مددکاران اجتماعی در اکثر استانهای مذکور نقش سازنده، ماندگار و اثرگذاری داشته اند که قدردان زحمات همه همکاران به ویژه مدیران و همکاران محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استانها هستیم. بخش مهمی از اقدامات گسترده انجمن در سراسر کشور با حسن تدبیر و تالشهای شبانه روزی نمایندگان شعبات استانی صورت پذیرفته است که امکان ارتباط بهتر و سریعتر اعضا را در شهرهای مختلف فراهم نموده اند. از همه نمایندگان انجمن در استانهای مختلف کشور ممنویم که اثر مهمی در توسعه همه جانبه انجمن در گستره ایران عزیزمان داشته اند.
همچون همیشه، از همه مسئولین دستگاههای اجرایی مرتبط، تشکل های غیردولتی، دانشجویان مددکاری اجتماعی و اعضای محترمی که به صورت داوطلبانه در اجرای برنامه های انجمن همکاری دارند، اصحاب رسانه و سایر عزیزانی که به هر شکل با انجمن همکاری داشته اند سپاسگزاریم.

توفیق، عزت و سربلندی شمارا از خداوند منان خواستاریم.

رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
۹۸/۰۴/۰۱

 

گزارش عملکرد سه ماه اول انجمن مددکاران اجتماعی ایران را در لینک زیر می توانید ببینید.

 

لینک گزارش سه ماهه اول ۹۸