گزارش عملکرد و تشریح و تبیین حضور مددکاران اجتماعی در مناطق زلزله زده استانهای بوشهر و آذربایجان شرقی

زلزله
زلزله بوشهر

جهت دانلود گزارش عملکرد و تشریح و تبیین حضور مددکاران اجتماعی در مناطق زلزله زده استان های بوشهر و آذربایجان غربی؛ اعزامی از طرف انجمن مددکاران اجتماعی ایران روی لین های زیر کلیک کنید:

 

۱- گزارش عملکرد حضور مددکاران اجتماعی در مناطق زلزله زده بوشهر

 

 

 

 

۲- گزارش عملکرد حضور مددکاران اجتماعی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

زلزله آذربایجان شرقی
زلزله آذربایجان شرقی