گزارش نشست تخصصی آنلاین مددکاران اجتماعی کرمان/ بهمن ۹۹

ظهر روز گذشته پنجشنبه ۲ بهمن ۹۹ نشست تخصصی آنلاین به میزبانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان کرمان و با جمعی از مددکاران اجتماعی این استان برگزار شد.

در این نشست که تحت عنوان ” بررسی مسائل مددکاران اجتماعی در سازمان ها” انجام شد، رئیس و برخی اعضای هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز حضور داشتند.

طی این گردهمایی تخصصی، مباحثی در خصوص مسائل مددکاران اجتماعی در سازمان های مختلف طرح و پیرامون آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدای جلسه خانم منیره بلوچی، مسئول دفتر انجمن در استان کرمان، مطالبی پیرامون شعار جهانی سال ۲۰۲۱ مددکاری اجتماعی و همچنین ‌نحوه ارائه خدمات توسط مددکاران اجتماعی در سازمان ها مطرح کرد.

وی ضمن بیان اینکه نحوه ارائه خدمات مددکاران اجتماعی در سازمان ها بایستی مبتنی بر شواهد علمی باشد، بر بروز شدن دانش مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان ها تاکید کرد.

برخی از چالش های مددکاران اجتماعی در استان از سوی حاضرین در جلسه طرح شد و دکتر موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در پاسخ یا تکمیل آنها اظهار نظر نمود.

موسوی چلک همچنین در ادامه، نکاتی را در مورد مباحث دیده بانی اجتماعی و همبستگی اجتماعی بعنوان محورهای شعار جهانی مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۲۱ بیان کرد.

این نشست بخشی از سلسله جلسات استانی است که طی روزهای آینده در استانها و مناطق مختلف کشور به میزبانی دفاتر استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار خواهند شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- استان کرمان