گفتگوی اجتماعی با موضوع سلامت اجتماعی سه شنبه برگزار می شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری « نشست گفتگوی اجتماعی با موضوع سلامت اجتماعی» خبر داد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه، تدوین برنامه‌های ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی دنبال می‌شود.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید برآنکه درحال حاضر  نگاه به  سلامت از سلامت جسمی یا نداشتن بیماری فراتر  رفته است و ابعاد مختلف سلامت از جمله جسمی، روانی واجتماعی و در برخی منابع بعد معنوی سلامت مد نظر قرار می گیرد گفت: تا پیش از برنامه ششم توسعه و تصویب قانون احکام دائمی برنامه توسعه در سال ۹۵ ، مسئله سلامت اجتماعی  در سیاستگذاری های اجتماعی و کلان کشور مورد غفلت قرار گرفته بود.

Untitledو

چلک در ادامه با تاکید برآنکه در  جزء ۸ ماده ۵۷ احکام دائمی برنامه های توسعه «سازمان بهزیستی کشور» متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی ، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان ، مددجویان و گروه‌های آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان ، سالمندان نیازمند جامعه تعیین شده است گفت: همچنین در جزء ۳ بند ج ماده ۹۵ برنامه ششم توسعه کشور «تدوین برنامه های ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد توسعه محلی (در سکونتگاه های غیررسمی) و بازنگری و اصلاح سیاست های اجتماعی به منظور پیشگیری از جدایی گزینی گروه های فرودست در فضاهای شهری» تصویب شده وحتی  جزء ۴ بند ج ماده ۹۵ برنامه ششم به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این  زمینه توجه شده است و «ارائه تسهیلات تشویقی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در برنامه های سلامت اجتماعی برای سکونت گاه های رسمی، محله ای و غیررسمی با رویکرد ترویج مسئولیت اجتماعی» مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، نشست تخصصی به منظور تبیین این وظایف و افزایش زمینه های مطالبه‌گری اجتماعی همایش سلامت اجتماعی و ضرورت آن در جامعه با همکاری بهزیستی استان تهران سه شنبه ۳مردادماه سال جاری از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ در محل بهزیستی استان تهران برگزار خواهد شد.

موسوی چلک در خصوص محورهای نشست نیز گفت: رویکرد های سلامت اجتماعی،  تحلیل وضعیت اجتماعی کشور از منظر سلامت اجتماعی، سلامت اجتماعی و توانبخشی اجتماعی، سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار، سلامت اجتماعی و نشاط اجتماعی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت اجتماعی و مددکاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و سکونتگاه های غیر رسمی محور های این نشست تخصصی هستند.