یادداشت: با مردم بیشتر حرف بزنیم!

چندین روز از اعتراضات در خیابان می‌گذرد و صدها نفر از مردم و نیروهای مسلح آسیب دیده‌اند. وقایعی که شاید با یک عذرخواهی و چند تغییر ساده می‌توانست پاسخ داده شود. در تمام این سالها، دانشمندان و کارشناسان هشدار دادند که به سوالات مردم پاسخ دهید و با مردم حرف بزنید. در هر جامعه انسانی اشتباهاتی رخ می‌دهد و هر قانونی پس از وضع و اجرا ممکن است به‌خاطر تغییر شرایط جامعه نیاز به اصلاح داشته باشد. هم منطق این را می‌پذیرد و هم در قانون اساسی این سازوکار پیش بینی شده است که هر کجا دیدید قانون و مقررات نیاز به اصلاح دارد آن را اصلاح کنید. آیا مجلس‌ها و شوراهای متعددی که در کشور ایجاد شده‌اند وظیفه‌ای غیر از این دارند؟ مردم حق دارند سوال داشته باشند و حق دارند از مسئولین سوال بپرسند. مسئولین وظیفه دارند به سوال مردم پاسخ بدهند. این‌همه شعار مبنی بر جلب مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و این همه سخنرانی برای تقویت سرمایه اجتماعی است. مشارکت یعنی حضور آگاهانه و رضایتمندانه. چطور انتظار داریم بیش از هشتاد میلیون جمعیت، همه یک حرف بزنند و هیچ تنوعی وجود نداشته باشد؟ دنیای پر تحول امروز نیاز به ادغام اجتماعی دارد. ادغام و یکپارچگی و همبستگی با یکی شدن و بی‌تنوع بودن فرق دارد. یک پارچه هزار رنگ ممکن است داشته باشد اما کلیت آن به هم پیوسته است. بیایید با مردم بیشتر حرف بزنیم. این ملت عاقل هستند و همیشه عاقلانه همراهی کرده است. آیا با این همه مشکلات و گرانی‌ها که دلیلش را هم خیلی وقت‌ها نمی‌دانستند، برای حفظ جامعه‌شان همراهی نکردند؟

عباسعلی یزدانی
 عضو هیات مدیره انجمن
منبع: روزنامه آرمان ملی- ۶/۷/۱۴۰۱