یادداشت: راه را بیراهه نرویم

این روزها خبری که افکار عمومی را نگران کرده و منتظر یک پاسخ شفاف و روشن است، موضوع فوت مهساست. مهسایی که دختر ایران زمین است و به واسطه دستگیری یا جمع‌آوری یا هر عبارتی که برایش گذاشته می‌شود، در نهایت بیهوش می‌شود و فوت می‌کند و افکار عمومی و بسیاری از صاحب‌نظران و حتی سیاسیون از این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند. موضوعی که نباید فراموش کنیم این است که ما باید به دنبال اعتمادسازی باشیم. ما باید به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی باشیم و نه کاهش سرمایه اجتماعی که همین الان هم وضعش خوب نیست. از این رو فکر می‌کنم این حق مردم و خانواده مهساست که یک پاسخ شفاف و قانع کننده دریافت کنند. پاسخ شفاف و قانع کننده‌ای که افکار عمومی را قانع کند. نمی‌دانم چرا برخی دائما داریم رفتارهایی انجام می‌دهیم که خوشایند جامعه نیست و آرامش جامعه را به‌هم می‌زند. موضوع دیگری که به نظر می‌رسد خیلی مهم است اینکه آقایان هوشیار باشید! هرچه هم که دارید توضیح می‌دهید، افکار عمومی قانع نمی‌شود. این خیلی پیام روشن و مشخصی نسبت به کاهش اعتماد مردم نسبت به برخی مدیران را نشان می‌دهد. درحالی که همین چند وقت پیش در جلسه هفته دولت، مقام معظم رهبری تاکید کردند که بروید اعتماد مردم را بیشتر جلب کنید. اما برخی به هر شکلی رفتارهایی را انجام می‌دهند که نه تنها اعتمادسازی نمی‌کند، بلکه گاهی اعتمادسوزی‌ها را دارد انجام می‌دهد. مهسا و مهساها، دختران ایران زمین‌اند. من می‌خواهم اشاره کنم به جملات سردار شهید قاسم سلیمانی که می‌گفتند اینها دختران ما هستند، اینها بچه‌های ما هستند. اگر واقعا قبول داریم که دختران و بچه‌های ما هستند، پس این برخوردها نمی‌دانم چه مبنایی دارد؟ اگر بحث این است که قانون است و داریم قانون را اجرا می‌کنیم، بسیاری از قوانین خوب و مترقی کشور برجای و زمین مانده و برای آنها پاسخگو نیستیم آنوقت برای یک موضوعی که می‌دانیم، می‌دانیم و همه‌مان می‌دانیم برخوردهای قهری در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برخوردهای قهری در رعایت بیشتر حجاب تاثیری ندارد. تجربه‌ گذشته ما این را نشان می‌دهد. راه را بیراهه نرویم، مردم آرامش می‌خواهند، این گرانی‌ها آرامش را از قشر ضعیف جامعه گرفته ‌است.