یکی از مهمترین آثار سرمایه اجتماعی افزایش انسجام و نشاط در جامعه است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: یکی از مهمترین آثار سرمایه اجتماعی افزایش انسجام و نشاط در جامعه است.

حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: مسائل اجتماعی از جمله ازدواج سفید، طلاق توافقی، جشن طلاق و مانند اینها نشان می‌دهد ساختار خانواده در کشور در حال تغییر است اما این تغییرات متناسب با اعتقادات و مواضع فرهنگی ما نیست.

وی ادامه داد: موارد مذکور تاثیرات منفی خود را در جامعه گذاشته و نمی‌توان انکار کرد، در حال حاضر فاصله میان حرمت‌شکنی اجتماعی کم شده و کنترل و نظارت اجتماعی کمرنگ شده است، این در صورتی است که قبلا در یک محله به دلیل نظارت اجتماعی قوی جرات تخلف نداشتند اما در حال حاضر همه می‌ایستند، نگاه می‌کنند و این بی‌تفاوتی خطرناک است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: اعتماد اجتماعی در جامعه تا حد زیادی کمرنگ شده تا جایی که حتی در یک روز بارانی نیز هیچ فردی جرات سوار کردن افراد پیاده‌ در خیابان را ندارد، ما به کجا رسیده‌ایم که جرات کمک کردن به همنوع خود را نداریم و اینها نشان می‌دهد مسیر درستی را در حوزه اجتماعی و فرهنگی طی نکردیم.

وی خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم درست عمل نکردیم و نتیجه این عملکرد نامناسب به صورت طلاق، اعتیاد، خشونت، ضرب و جرح، زندان و دادگاه نشان می‌دهد.ما عمدتا در حوزه فرهنگی ممیزی فرهنگی کردیم و به جای راه حل فقط گفتیم این کار را انجام ندهید و نگفتیم کدام کار به جای آن صحیح است.

موسوی‌چلک با اشاره لزوم ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه نیز گفت: ظرفیت‌ها برای ایجاد نشاط اجتماعی در کشور داریم که باید از آنها استفاده کرد ما می‌توانیم از منابع سرمایه‌اجتماعی که سنت‌ها هستند در این زمینه بهره ببریم. ما نیاز به خلق شادی‌های گروهی داریم. 

وی در پایان گفت: یکی از مهمترین آثار سرمایه اجتماعی افزایش انسجام و نشاط اجتماعی است.