پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی رونمایی شد

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- به گفته عباسعلی یزدانی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی چند روز پیش در سایت فدراسیون مددکاران اجتماعی بارگزاری شد.

یزدانی عنوان کرد: پوستر روز جهانی بیانگر مهمترین مواردی است که در جامعه مددکاری اجتماعی طی سال مطرح است و در پوستر سال جاری، علاوه بر تأکید بر احترام به ارج و حقوق انسانها به لزوم تلاش مددکاران اجتماعی در جهت تقویت انسجام جوامع انسانی نیز تأکید شده است.
بنابه اظهار یزدانی، روز جهانی مددکاری اجتماعی امسال  ۱۵ مارچ ۲۰۱۶ مطابق با ۲۵ اسفند ۹۴ تعیین شده و معمولا در این روز برنامه هایی در کشورهای مختلف به احترام مددکاران اجتماعی برپا می شود.

عضو هیات مدیره انجمن انجمن افزود: این پوستر همانند سالهای گذشته به زبانهای مختلف ترجمه و در سایت فدراسیون قرار خواهد گرفت. ترجمه ای از سوی انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز طی روزهای آینده به فدراسیون ارسال خواهد شد.

عباسعلی یزدانی اضافه کرد: ترجمه فارسی تعریف جدید مددکاری اجتماعی که سال گذشته به تصویب مجمع عمومی فدراسیون و دو شورای مهم دیگر مددکاری اجتماعی یعنی انجمن مدارس مددکاری اجتماعی و شورای آموزش مددکاری اجتماعی رسیده بود در سایت فدراسیون قرار گرفت و می تواند به عنوان مرجع تعریف این حرفه مورد استفاده سازمانها و دانشگاه ها قرار بگیرد.

این عضو هیات مدیره اظهار داشت:  تلاش خواهیم کرد پوستر روز جهانی و ترجمه فارسی تعریف مددکاری اجتماعی را به کلیه سازمانهای مرتبط با حرفه و دانشگاه هایی که مددکاری یا رفاه اجتماعی در آنها تدریس می شود ارسال کنیم تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

world-social-work-day-2016-poster2