سرمایه گذاری ما در حوزه رفاه در بخش تصادفات به هدر می رود

دکتر سید محمد حسین جوادی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران در برنامه “گفت ‌و گوی اجتماعی” رادیو گفت ‌و گو با اشاره به اینکه اگر هزینه ها را دو دسته کنیم، بخشی از هزینه ها نادیده گرفته می شود، اظهار داشت: مدل های مختلفی برای تعیین هزینه های تصادفات پیش بینی شده است که چند مدل آن در ایران استفاده شده است.

وی ادامه داد: در یکی از مدل ها که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده بود، شش نوع هزینه برای تصادفات برشمرده بودند که البته این شش نوع در دل دو مدل هزینه های آشکار و پنهان جای می گیرند ولی به دلیل جایگاه و اهمیت آن باید بیان شود.

وی با بیان انواع هزینه ها گفت: مدلی از هزینه ها مربوط به اشیائی است که دچار خسارت شده اند. هزینه دیگر، هزینه جراحت های جسمانی افراد است که شامل معلولیت های دائمی نمی شود. هزینه بعدی مربوط به هزینه اوقات تلف شده و از بین رفته در این تصادفات است زیرا گاهی مدت ها برای بهبود شرایط، باید زمان گذاشت.

عضو هیات مدیره انجمن هزینه های بعدی را مربوط به حالات روان و روح انسان دانست و عنوان داشت: هزینه هایی مربوط به درد و غم و جراحت های روانی و صدمات روحی است.

این مدرس دانشگاه در بیان دیگر هزینه ها اظهار داشت: بخش دیگر، هزینه جان افراد فوت شده و هزینه های معلولیت های دائمی است. بخشی از هزینه ها اصلا دیده نمی شود. تقریبا ۱۷ هزار معلول ضایع نخاعی در کشور وجود دارد. معلولین ضایع نخاعی جزو دشوارترین معلولین هستند زیرا یک فردی ممکن است تا آخر عمرش درازکش باشد و زیر آن فقط تخت مواج باشد.

جوادی با بیان اینکه اگر این هزینه ها را بررسی دقیق انجام ندهیم، ممکن است نادیده گرفته شود، گفت: هر کدام از این هزینه ها در جای خودش قابل بحث و گفت و گو است. از طرف دیگر مجموع این هزینه ها نزدیک به ۵/۸ درصد تولید ناخالص کشور می شود؛ در حقیقت اگر این روند کنترل نشود، ما به سمت فقر حرکت می کنیم.

وی به پژوهش های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۲ اشاره کرد و بیان داشت: در سال ۹۰ نزدیک به ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از تصادفات بود. این رقم را با بودجه بخش رفاه و تامین اجتماعی کل کشور محاسبه کنید؛ همه اینها را که کنار هم بگذاریم، نزدیک به همین میزان است. به همان میزانی که داریم برای رفاه اجتماعی کشورمان در معنای عام هزینه می کنیم، در تصادفات از دست می دهیم.