درودی از بن جان، نه از روی وظیفه شناسی

دکتر حبیب آقابخشی در یادداشتی از برگزارکنندگان اولین کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران و مددکاران اجتماعی در کشور سپاسگزاری کردند.

درودی از بن جان، نه از روی وظیفه شناسی

درود بر اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران و تمامی یارانی که رئیس انجمن را چونان نگینی در بر گرفتند و از غول خستگی ها نهراسیدند، در چهره ی مددکاران اجتماعی نماینده ی کشورها به هنگام امضای تفاهم نامه با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشورمان وجد و سرور پنهان نماند، درک آنان از توانمندی برگزار کنندگان، هوشمندی و صمیمیت حرفه ای، موجب غرور نمایندگان از امضای تفاهم نامه با رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شده بود. قدرت عشق بنازم که در این کار چه کرد! اینک که پس از چهار دهه، دیوار انحصار و پندار با پل های ارتباط فرو ریخت و امکان اصل تبادل آگاهی برای همکاران جوان و دانشجویانمان فرآهم آمد، دورنشینان ایرادگیر را به جمع یاران پر تلاش فرا می خوانم عمل را بر جای سخن نشانند.

گفت ای ناصح خمش کن چند چند                               پند کم ده زانکه بس سخت است بند

سخت تر شد بند من از پند تو                                    عشق را نشناخت دانشمند تو