عکسهای کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران/ آذر ۹۶/ سری هفتم

کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران در هفته آخر آذرماه سال ۹۶ در سالن باشگاه شماره یک نفت در تهران برگزار شد.

در این کنگره مددکاران اجتماعی ایران و مهمانانی از کشورهای مختلف حضور داشتند.

گزارش تصویری/