نخستین نشست مددکاران اجتماعی در استان اصفهان

مقارن با هفته دولت، اولین همایش داخلی انجمن مددکاران اجتماعی استان اصفهان در روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در دفتر انجمن استان برگزار شد.

در این همایش، که برخی شخصیت های دولتی استان و شهرستان اصفهان نیز در آن حضور داشتند، بحث و تبادل نظر در خصوص چشم انداز آتی انجمن در استان و توسعه زیست بومی مددکاری اجتماعی نیز  صورت پذیرفت.

در این نشست، مهمانانی همچون فرماندار اصفهان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر، معاون اجتماعی و برخی دیگر از مدیران بهزیستی استان، برخی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، پیشکسوتان، اساتید، دانشجویان مددکاری اجتماعی و اعضای فعال انجمن حاضر بودند.

در این مراسم که همزمان، مراسم افتتاحیه دفتر جدید انجمن در استان نیز بود، فرماندار اصفهان با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه مددکاری اجتماعی و نقش آن در پیشگیری مسائل اجتماعی بر هرچه فعال تر و پویاتر کردن  انجمن مددکاران اجتماعی در استان تأکید کرد

مسئولین دیگر حاضر در این مراسم نیز حمایت خود از انجمن در استان اعلام کرده و تربیت مددکاران اجتماعی قوی را از ضرورت های اجتماعی جامعه امروزی دانستند.

خانم دکتر امین جعفری ، مسئول دفتر انجمن در استان اصفهان نیز با تشکر از حضور مهمانان، ابراز امیدواری نمود که با استفاده حداکثری از جمع قابل توجه مددکاران اجتماعی و نیز اساتید و دانشجویان فعال این حرفه در استان، مسیر مثبت و موثری برای بهبود وضعیت این حرفه در استان چه از نظر علمی و چه از نظر کاربردی ساخته شود.

در ادامه ، کارگروه های تخصصی انجمن تشکیل و چالش ها و راهکارهای مددکاری اجتماعی طی بارش فکری اعضا انجام و جمع بندی شد و مقرر گردید در ادامه کار انجمن به صورت مقتضی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تصاویر: