دو تن از اعضای دفتر انجمن گیلان به سمت مشاور مدیرکل بهزیستی استان منصوب شدند

دو تن از اعضای دفتر انجمن مددکاران اجتماعی استان گیلان به عنوان مشاور افتخاری مدیرکل بهزیستی این استان منصوب شدند.
آقای سید مهدی خدمت بین دانا، مدیر کل بهزیستی استان گیلان در  جلسه شورای معاونین بهزیستی استان،  سرکار خانم احمدی لاکانی و سرکار خانم پورناصرانی از اعضای دفتر انجمن مددکاران اجتماعی این استان را به سمت مشاوره افتخاری خود منصوب کرد.

به گفته کبری راد مسئول انجمن دفتر استان گیلان،  مدیرکل و معاون اجتماعی و همه دست اندرکاران استان گیلان همواره نگاه و همکاری مثبتی با دفتر این انجمن در استان داشته اند و این ابلاغ نیز یکی از نشانه های اعتقاد این مسئولین به کارشناسان مددکاری اجتماعی است.

وی ضمن تشکر از مدیرکل بهزیستی بابت این ابلاغها، اذعان داشت کارشناسان این دفتر، به منظور تسهیل و کمک به پیشبرد هدفهای این سازمان مهم اجتماعی همه تلاش خود را به کار می برند و در این راه با سایر سازمان ها از جمله دادگاه های خانواده و عمومی استان نیز همکاری می کنند.

خانم راد اذعان نمود اقدامات مهمی در راستای پیگیری پرونده های نوزادان و تسهیل امکان ترخیص موفق فرزندان به کانون خانواده فراهم گردید و امید است تا با مشارکت همه دست اندرکاران نتایج اولیه و مورد انتظار سازمان تا پایان خرداد ماه محقق گردد.

وی تصریح کرد که کلیه خدمات انجمن از شروع همکاری تا حصول نتیجه قطعی و در هر مقطعی در طول سال داوطلبانه خواهد بود .

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران