بودجه حوزه اجتماعی مبتنی بر واقعیت نیست

به گزارش سلامت نیوز آرمان، سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان نمودند: هر ساله در تدوین لایحه بودجه انتظاراتی از دولت ها می رود که لحاظ کردن شرایط مختلف کشور در حوزه های متعدد و متناسب با اولویت ها یکی از آنهاست.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: این در حالی است که حوزه اجتماعی همیشه در نظام بودجه ریزی کشور مغفول مانده و صدایش به جایی نمی رسد. در این حوزه معمولا آسیب های اجتماعی از این غفلت بیشتر ضرر می بینند. با توجه به لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ باید گفت یکی از انتظارات این بود که در حوزه اجتماعی حمایت ویژه تری در بودجه ریزی مدنظر قرار گیرد. اکنون دغدغه در حوزه آسیب های اجتماعی بسیار جدی است، آن چنان که با ورود مقام معظم رهبری موضوع حاشیه نشینی به عنوان پنج اولویت اعلام شد. البته لازم است گفته شود که موضوعات اجتماعی به مراتب گسترده تر از حاشیه نشینی هستند.

از سوی دیگر، اگر واقع بینانه تحلیل کنیم مباحثی در انتخاب ریاست جمهوری توسط کاندیداهای محترم مطرح شد که بخش عمده اش به حوزه اجتماعی برمی گشت. در لایحه بودجه ۹۷ میانگین بودجه ۲۰ درصد رشد داشت و بودجه حوزه اجتماعی به معنای عام نیز حدود ۹ درصد رشد یافته است. در این بین ممکن است برخی حوزه ها بگویند که بودجه در حوزه های ما کاهش هم داشته است. بنده این را نفی نمی کنم، اما برای این نگرانی چند دلیل دارم. حوزه اجتماعی سال های سال مغفول مانده است. اگر ما می بینیم بودجه برخی سازمان ها کاهش و بودجه برخی سازمان ها رشد یافته است، باید بگوییم که این رشد کفاف آن غفلت را نمی کند. نکته دوم اینکه امروز مسائل اجتماعی دغدغه جدی تری هستند و طبیعتا انتظار می رود بتوانیم تهدیدهای مختلف حوزه اجتماعی را برای کشور به حداقل برسانیم. در واقع گسترش فقر یکی از دلایلی است که می تواند تهدیدی برای هر جامعه باشد. همچنین گسترش آسیب های اجتماعی دیگر امنیت کشور را تحت شعاع خود قرار می دهد. بنابراین من به عنوان کارشناس این انتظار را داشتم که با توجه به تعهداتی که در برنامه ششم در حوزه اجتماعی برای دولت ایجاد شده است، حوزه اجتماعی در اولویت بودجه ریزی سالانه دولت قرار گیرد. گرچه دغدغه تامین منابع طرح تحول سلامت عملا نظام بودجه ریزی کشور را تحت شعاع قرار داده است، اما فراموش نکنیم که اگر ما تمام توجهمان را به سلامت جسم بگذاریم و سلامت روحی و روانی را مورد غفلت قرار دهیم، تبعات آن یقه جامعه را خواهد گرفت.

جبران کسری بودجه در حوزه اجتماعی 

عموما ما کسری بودجه ها را از حوزه اجتماعی و فرهنگی کم می کنیم، در حالی که به حوزه های دیگر توجه کافی می شود. باید به این نقطه برسیم که اگر در حوزه اجتماعی یا هر حوزه دیگری منابع پیش بینی می شوند، تخصیصش باید دقیقا بر مبنای عملکردها باشد و تصمیم گیری ها و جانبداری های سیاسی نباید مبنای توزیع بودجه در حوزه اجتماعی قرار گیرند. البته این نکته می تواند برای بقیه حوزه ها هم مصداق داشته باشد. بحث بعدی اهمیت پژوهش در حوزه اجتماعی است. به رغم اینکه در بودجه همیشه عددی برای پژوهش پیش بینی و درصدی نیز به رئیس دستگاه اختیار داده می شود، باید در موافقت نامه ها به پژوهش حوزه اجتماعی توجه کنند. ما در پژوهش های حوزه اجتماعی در نظام بودجه ریزی یک غلفت نهادینه شده داریم، آن چنان که برای پژوهش های حوزه های صنعت، پزشکی و… به مراتب اهمیت بیشتری قائلند تا پژوهش در حوزه اجتماعی. از سوی دیگر، ما در حوزه اجتماعی به دلیل پیچیدگی، سیال بودن و نوپدید شدن موضوعات مختلف به یک توجه به مراتب قوی تر و جدی تر نیاز داریم، چرا که باید هر برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه اجتماعی متناسب با شرایط جامعه باشد که این شرایط حتما باید با روش های علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بودجه ریزی قوی برای مراکز غیردولتی 

معمولا در لوایح بودجه انتظار می رود که بحث نظام بهره مندی از سازمان های غیردولتی از وضعیت منابع بودجه ای که توسط دولت تامین می شود، مدنظر قرار بگیرد. قرار است دستگاه ها بر اساس این منابع حمایت های مشخصی را از سازمان های غیردولتی فعال داشته باشند. این در حالی است که شاهدیم برخی از موسسات و مراکز غیردولتی در حوزه های مختلف از یک نظام بودجه ریزی قوی و تثبیت شده برخوردارند. با وجود این، باید بگویم که در حوزه اجتماعی این اتفاق نمی افتد. درواقع برخی پژوهشگاه ها و موسساتی که دولتی نیستند، سالانه بودجه مشخصی برای خود دارند. حال ممکن است رشد داشته باشند یا ثابت بمانند. این در حالی است که سمن ها در حوزه اجتماعی در نظام بودجه ریزی کشور از این بخش محرومند. این هم نقطه ضعف دیگری است که در نظام بودجه ریزی وجود دارد. نکته مهم دیگر این است که ما هم در حوزه اجتماعی می پذیریم ظرف منابع دولت محدود است و اگر غیر از این باشد نگاه غیرمنصفانه داریم، اما باید روزی بی توجهی نهادینه شده به حوزه اجتماعی را در نظام بودجه ریزی کشور جبران کنیم، چون هر چقدر این فاصله بیشتر باشد تبعات اجتماعی در کشور مساله ساز می شوند و حتی می توانند در امور اقتصادی و امنیتی تاثیرگذار باشند. از آنجا که معمولا وضعیت شفافی از حوزه اجتماعی در کشور وجود ندارد، نظام بودجه ریزی ما هم در حوزه اجتماعی یک نظام بودجه ریزی کارآمد نبوده و نیست.

ناکارآمدی سازمان های اجتماعی 

بنده سال ها کارمند سازمان مدیریت برنامه ریزی بودم. باید بگویم که نظام بودجه ریزی ما مبتنی بر واقعیت در حوزه اجتماعی نیست و همین مساله باعث شده که سازمان های اجتماعی ما در ایران خیلی سازمان های کارآمدی نباشند. همچنین برنامه ریزی های انجام شده خیلی اثربخش نیست و این هم به ضعف نظام کارآمد بودجه ای در حوزه اجتماعی کشور برمی گردد. من وارد بقیه حوزه ها نمی شوم. گرچه بقیه حوزه ها هم ضعف های مشابهی دارند، ولی حوزه اجتماعی بیشتر مورد بی توجهی در لوایح بودجه قرار گرفته و آسیب ناشی از آن همچنان ادامه دارد. این مساله که لایحه بودجه برای آسیب های اجتماعی پیش بینی هایی داشته و دولت هم باید پولی بگذارد، نباید ما را گول بزند. این روند کفایت می کند که ما همه منابع حوزه اجتماعی را ببینیم، چون اصلا در نظام بودجه ریزی برای سلامت اجتماعی سرفصل نداریم. اگر دولت این بخش را به درستی در نظام بودجه ریزی ببیند یا می دید، شاید نحیف و ضعیف بودن سلامت اجتماعی به معنای عام در مقایسه با سایر ابعاد سلامت بیشتر نشان داده می شد. ما الان دغدغه این را داریم که به نوعی طرح تحول سلامت را انجام داده و یارانه ها را پرداخت کنیم و این مسائل بار مالی زیاد و مستمری را بر دوش دولت می گذارد. البته باید بگویم که شاید برای دولت موضوع سلامت جسم یا برخی موضوعات دیگر اولویت دوچندانی نسبت به حوزه اجتماعی دارند. فراموش نکنیم که تبعات غفلت از سلامت اجتماعی در نظام بودجه ریزی به مراتب در سایر بخش ها اثرگذار است.