خشونت خانگی معضلی جدی در دنیای امروز است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خشونت خانگی یک موضوع جدی است و نباید نسبت به آن غفلت کرد و یکی از محورهای مداخلاتی اصلی اورژانس اجتماعی نیز همین مسئله است.

ایشان بیان کردند: در تشریح انواع خشونت باید دقت نظر بیشتری به خرج داد و باید ببینیم که در مورد کدام یک از نوع آن بحث می کنیم.

موسوی چلک تصریح کرد: در مورد مصادیق مختلفی از انواع خشونت که روی آن اجماع وجود دارد می توان از مواردی چون خشونت های جسمی، روحی، جنسی و مصاحبه یا غفلت نام برد و هر یک از این موارد به نوعی در جامعه امروز ما بروز می کنند.

وی تاکید کرد: بیشترین گزارش هایی که امروزه در خصوص انواع خشونت ها به ثبت می رسد شاملخشونت های جسمی است که بیشتر مشهود است و خشونت های جنسی با توجه به بافت کنونی جامعه ما معمولا پنهان می شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان خشونت های روحی و روانی نیز بنا به دلایلی در جامعه ما سنجیده نمی شود و در بسیاری از موارد هم مصادیق آن را نمی دانیم و مسامحه و غفلت را هم که به عنوان خشونت تلقی نمی کنیم.

موسوی چلک با بیان اینکه یکی از محورهای مداخلاتی اصلی اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی مسئله خشونت خانگی است، ادامه داد: در حال حاضر خشونت خانگی یک موضوع جدی است و نباید نسبت به آن غفلت کرد.

وی اظهار کرد: کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری و معلول آزاری از مصادیق عمده خشونت خانگی به شمار می آیند و موضوعی نیست که بتوان از آن به سادگی عبور کرد و البته باید بگویم که این معضل تنها مختص کشور ما ایران نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور یادآور شد: همه کشورهای دنیا به نوعی درگیر انواع خشونت های خانگی هستند و اخبار آن هر از چندگاهی در قالب گزارش و خبرهای مختلف منتشر می شود.

موسوی چلک تصریح کرد: کتمان کردن خشونت به هر شکلی که باشد هرگز به صلاح نیست و عوارض روانی و اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت و پیامدهای ناگوار آن قابل جبران نیست.

وی تاکید کرد: آنچه که در حوزه خشونت های خانگی مشهود است، خشونت های جسمی است و آنچه که متاسفانه به سادگی از کنار آن عبور می شود و جدی گرفته نمی شود، خشونت های روانی و عاطفی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور عنوان کرد: تحقیر، تمسخر، توهین و مقایسه از مصادیق بارز خشونت روانی است که کمتر در مورد آن گزارش داده می شود و البته همانطور که تاکید شد عمق اثرگزاری و عوارض آن بسیار بیشتر از سایر مصادیق خشونت است.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی کشور، اورژانس اجتماعی را برای گزارش وقوع انواع خشونت در نظر گرفته است و مردم می توانند با مشاهده انواع خشونت، مراتب آن را به سامانه تلفنی ۱۲۳ گزارش بدهند و مداخلات به هنگام بلافاصله پس از تماس و ارائه گزارش لحاظ خواهد شد.

وی اضافه کرد: آخرین تحقیقات به عمل آمده که طی ماه های اخیر در مناطق مختلف شهر تهران انجام شده است، به صورت منطقه ای انجام شده و بر اساس آن ۲۷ درصد زنان تهرانی به نحوی مورد خشونت واقع می شوند که البته به دلیل منطقه ای بودن آن نمی توان نتایجش را به سایر شهرستان های کشور تعمیم داد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور تصریح کرد: مصادیق خشونت در شهرهای مختلف الزاما شبیه همدیگر نیست و برای تعیین نوع خشونتی که به طور قالب در مناطق مختلف به وقوع می پیوندد باید تحقیقات میدانی جداگانه و اختصاصی صورت بگیرد.