برگزاری تحسین برانگیز همایش ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

باسلام و عرض خسته نباشید. به سهم خودم از هیات مدیره محترم و بویژه جناب دکتر موسوی چلک به مناسبت برگزاری تحسین برانگیز همایش ۶۰ سال مددکاری اجتماعی ایران که مایه سر افرازی همه مددکاران اجتماعی شد سپاسگزاری می کنم و امیدوارم این همایش سرآغازی باشد برای تحولی ژرف و کارساز در اثربخشی هرچه بیشتر خدمات این جمع بزرگ عاشق در توسعه پایدار کشور .

با احترام تقی ناصر شریعتی