ضرورت تبادل دانش و تجارب مددکاران اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه

رئیس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران بر ضرورت تبادل دانش و تجارب مددکاران اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران ماریکو کیمورا گفت:از سال ۲۰۱۴ تلاش کرده ایم روش های همکاری و تعامل مشترک را بین ۲۷ کشور منطقه ترسیم کنیم ، و در این راستا باید سعی کنیم راه کارهای کارآمدی را برای توسعه شبکه های اجتماعی و ارتباطات بین مددکاران اجتماعی پیاده سازی کنیم.

رئیس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفتگو را بهترین روش برای پاسخ دادن به سوالاتی دانست که هر کدام از ما از دیگری در خصوص روش های نوین مددکاری اجتماعی و چالش های پیش روی آن، داریم و آنچه اکنون ما را برای رسیدن یاری می رساند، ایجاد حس همبستگی و تعلق بین مددکاران اجتماعی در همه¬ی کشور های عضو و تشکیل یک خانواده بزرگ است.

کیمورا در ادامه عنوان کرد : تمرکز بر اهداف توسعه ی پایدار و پایداری محیط زیست از موضوعات مورد توجه امروز مددکاران اجتماعی است، در عین حال باید گوش فرا دهیم به افرادی که از ما خدمات اجتماعی دریافت می کنند .

وی به تجربه ی موفق مددکاران اجتماعى در ایران اشاره کرد و افزود : مشاهدات تیم ما از اقدامات حرفه ای مددکاران در ایران بیانگر توانمندی مددکاران اجتماعی ایرانی است که ضرورت دارد به سایر کشور ها هم منتقل گردد.