هفته بهزیستی مبارک باد

بسمه تعالی
پیام رییس انجمن مددکاران اجتماعی به مناسبت هفته  بهزیستی
صدها فرشته بوسه بر ان دست می زنند
کز کار خلق یک گره بسته باز کند
                 نام گذاری روز ها و هفته ها در کشور فرصت مناسبی است تا از تلاش های مسئولین وکارشناسان دستگاه ها یا افراد و حرف  مرتبط قدر دانی گردد.یکی از این مناسبت های بسیار ارزشمند نامگذاری ۲۵ لغایت ۳۱تیر ماه هر سال به عنوان هفته بهزیستی است. بدون شک یکی از ساز مان های تاثیر گذار که بعد از انقلاب اسلامی تاسیس شد سازمان بهزیستی است که در سطوح مختلف پیشگیری خدمات تخصصی ارائه می کند و گرو های مختلفی از مردم ازخدمات این سازمان بهره مند می شوند. این خدمات از قبل از تولد با ارائه خدمات مشاوره ژنتیک و …آغاز می شود و در طول حیات انسان ادامه داشته و حتی بعد از وفات انسان نیز شامل خانواده های آفراد می گردد.
    خدمت کردن در این سازمان و دستگیری از برخی افراد دارای نیاز های خاص توفیق بزرگی است که هرکس را نصیب نمی گرددو این توفیق نصیب کسانی می گردد که خداوند دوستشان دارد و چه دوستی بهتر از حضرت دوست که هر چه داریم از اوست.
           مسئولیت پذیری،تعهد اخلاقی و حرفه ای، عشق به خدمت به نوع انسانی،گذشت، صبر و …برخی ازویژگی های کارکنان صدیق این سازمان بزرگ اجتماعی است و به خوبی این شعر حضرت حافظ شیراز را در عمل معنا کردند که:
دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
دریاب ضعیفان را در وقت  توانایی
  انجمن مدکاران اجتماعی با افتخار این هفته را به مسئولین و کارکنان صدیق سازمان بهزیستی که بازار زیبای عشق،ایثار و محبت را پر رونق ساخته اند و تقسیم خنده ها و ترمیم گریه را پیشه خویش قرار داده اند  تبریک گفته و توفیق،عزت و سربلندی همه این عزیران را از درگاه خداوند منان خواهان است.

سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران