کارگاه آموزشی مددکاری اجتماعی خانواده در اراک

کارگاه آموزش دو روزه مددکاری اجتماعی خانواده در استان مرکزی برگزار شد.

این کارگاه تخصصی با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی استان مرکزی در دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی استان در اراک اجرا گردید.

در این کارگاه دو روزه حدود۵۰ نفر از مددکاران اجتماعی بخش دولتی و غیردولتی و کارشناسان کلنیکهای مددکاری اجتماعی استان حضور داشتند.

مدرس این برنامه، آقای اله دادی مسئول شعبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان مرکزی بود.

گزارش تصویری/