برچسب ها

اصفهان

ادامه همکاری انجمن استان اصفهان با استانداری

انجمن مددکاران اجتماعی استان اصفهان همکاری خود را با دفتر توانمندسازی خانواده استانداری این استان ادامه می دهد. خانم دکتر امین جعفری، مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اصفهان با بیان این مطلب افزود: در ادامه همکاری با دفتر…

نخستین نشست مددکاران اجتماعی در استان اصفهان

مقارن با هفته دولت، اولین همایش داخلی انجمن مددکاران اجتماعی استان اصفهان در روز پنجشنبه 7 شهریور 98 در دفتر انجمن استان برگزار شد. در این همایش، که برخی شخصیت های دولتی استان و شهرستان اصفهان نیز در آن حضور داشتند، بحث و تبادل نظر در…

سرپرست جدید دفتر انجمن در استان اصفهان انتخاب شد

سرکار خانم دکتر امین جعفری به عنوان سرپرست دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اصفهان منصوب شد. خانم دکتر امین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر است و سالها سابقه فعالیت عملی در بخش خصوصی مددکاری اجتماعی را داراست.…

قجاوند و جعفری نمایندگان جدید انجمن مددکاران اجتماعی ایران در اصفهان و خوزستان شدند

ابلاغ نمایندگان اصفهان و خوزستان از سوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران صادر گردید. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در راستای اجرای هدفهای انجمن مددکاران اجتماعی ایران و تقویت این حرفه در استانهای اصفهان و خوزستان مسئولینجدید…