برچسب ها

طرح غربالگری بیماران مبتلا به سرطان در واحدهای صنعتی

آغاز طرح پیشگیری و غربالگری بیماران سرطانی

طرح پیشگیری و غربالگری بیماران سرطان به صورت آزمایشی در تعدادی محدود از واحد های صنعتی اجرا شد. انجمن مددکاران اجتماعی ایران- طرح پیشگیری وغربالگری از بیماری سرطان که حدود یک ماه پیش از سوی موقوفات الحسنی و با همکاری اجرایی انجمن مددکاران…

اولین نشست هماهنگی طرح پیشگیری از سرطان در واحدهای صنعتی برگزار شد

نشست هماهنگی مددکاران اجتماعی طرح پیشگیری از سرطان در واحدهای صنعتی صبح روز پنجشنبه 26 تیرماه 93 در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد. در این نشست که با حضور حدود 150 نفر از مددکاران اجتماعی برگزار شد، آقای مجید کاشانی، متولی موقوفات الحسنی…