برچسب ها

معرفی کتاب

درس آموخته های مددکاران اجتماعی: گنجینه ۱

در این کتاب خاطرات و درس آموخته های مددکاران اجتماعی و متخصصین و مدیرانی که طی سالهای فعالیت خود ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مددکاری اجتماعی داشته اند و به نوعی بخشی از تاریخچه حرفه در ایران محسوب می شوند مستندسازی شده است. برای خرید…

مجموعه مقالات امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه

این کتاب مجموعه مقالات ارزشمندی است که در سومین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی تحت عنوان "امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه" در دانشگاه آزاد گناباد و با همکاری بسیاری از ارگانهای کشور برگزار شد. در این کتاب مقالات و گزارشات جامعی در مورد…