با پیگیری انجمن، ملاک مصاحبه در قوه قضاییه اصلاح شد

اطلاعیه

همچنانکه پیشتر اعلام شده بود مطابق گزارشهایی که از سوی نمایندگان در استانهای مختلف دریافت شده بود در بررسی صلاحیت افراد متقاضی برای فعالیت در برنامه های “کاهش طلاق و تحکیم خانواده و مشاوره” قوه قضاییه، فارغ التحصیلان علوم اجتماعی، گرایش خدمات اجتماعی را به عنوان مددکاری اجتماعی تلقی نشده بودند.

طی مکاتبه و پیگیری های حضوری رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در روزهای اخیر، ملاک مذکور اصلاح شد و به این ترتیب همه مددکاران اجتماعی اعم از فارغ التحصیلان گرایش خدمات اجتماعی می توانند در این آزمون شرکت نمایند.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران