دیدار روسای انجمن های علوم اجتماعی با استاد غلامعباس توسلی/ عکسها

انجمن جامعه شناسی ایران خیر دیدار اعضای انجمنهای تخصصی علوم اجتماعی با دکتر غلامعباس توسلی را منتشر نمود:

دکتر غلامعباس توسلی استاد پیش کسوت جامعه شناسی ایران، این روزها به دلیل کسالت بیشتر در خانه هستند. به هنگام برگزاری «پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی ایران» که همزمان با زادروز شادروان دکتر غلامحسین صدیقی بنیانگذار جامعه شناسی ایران در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذر در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد، قرار بود در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند، که متاسفانه به دلیل کسالت نتوانستند در برنامه شرکت کنند و از دیدارشان بی نصیب ماندیم.

پس از آن قرار شد ما به دیدار استاد برویم، تا به پاس همه تلاش های علمی و عملی ایشان برای علوم اجتماعی ایران، مراتب احترام و قدردانی خود را تجدید کنیم و هم جویای احوال ایشان باشیم. این دیدار بعد از قدری تاخیر عصر روز جمعه ۲۱ دی ماه۹۷ انجام شد.
در این دیدار روسای انجمن های علوم اجتماعی که در برگزاری همایش همکاری و مشارکت داشتند: دکتر هادی خانیکی (رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات) دکتر سیدحسین سراج زاده (رئیس انجمن جامعه شناسی ایران)، دکتر محمدجلال عباسی (رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران)، دکتر مهرداد عربستانی (رئیس انجمن انسان شناسی ایران)، دکتر سیدحسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران)، و دکتر حسین میرزایی (رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم)، علیمراد عناصری (مسئول بخش عکس انجمن جامعه شناسی ایران)، و دکتر افسانه توسلی (مدیر پژوهش دانشگاه الزهرا) حضور داشتند.
دکتر غلامعباس توسلی یکی از اساتید برجسته جامعه شناسی ایران و استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه تهران است.