بیانیه جهانی اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی به سراسر کشور ارسال شد.

متن بیانیه جهانی اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی ترجمه و به سراسر کشور ارسال شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران– به گفته موسوی چلک، کمیسر اخلاق فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی، بیانیه جهانی اصول اخلاقی سندی است که مطابق روال، هر چند سال یکبار از سوی سازمانهای جهانی مددکاری اجتماعی به روز می شود.

وی عنوان نمود: این بیانیه در سال ۲۰۱۸ در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی و نیز در کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی در دوبلین ایرلند مصوب شد و برای استفاده در اختیار مددکاران اجتماعی سراسر جهان قرار گرفت.

عضو هیات رئیسه آسیااقیانوسیه فدراسیون اظهار داشت: انجمن های ملی در هر کشور موظف شدند تا متن این بیانیه را در اختیار سازمان ها و متخصصین مددکاری اجتماعی قرار دهند. البته در این سند قید شده که انجمن های عضور فدراسیون در هر کشور باید منشور اخلاقی متناسب با فرهنگ خود را تهیه نمایند تا در مواردی که چالشهای فرهنگی خاصی ایجاد می شود بتوانند به آن رجوع و استناد نمایند.

کمیسر اخلاق فدراسیون همچنین از ترجمه فارسی این سند خبر داد و افزود: ترجمه این سند در انجمن مددکاران اجتماعی ایران تهیه شد و به سازمان های دولتی و غیردولتی مختلف در سراسر کشور ارسال شده است و در عین حال، مددکاران اجتماعی می توانند متن این سند را در وبسایت انجمن به نشانی socialwork.ir ملاحظه و دانلود کنند.

موسوی چلک با بیان فرایند تدوین این سند در کمیسیون اخلاق فدراسیون گفت: این سند با همکاری کمیسیون اخلاق فدراسیون و کمیته اخلاق انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی طی یک فرایند بسیار طولانی تدوین شد اما در نهایت در همه جزئیات به تفاهم نرسیدیم و انجمن مدارس یک سند طولانی تر را هم در کنار این سند تهیه و منتشر کرده است.

وی در پایان ضمن بیان اهمیت اخلاق در جامعه امروز ایران اعلام کرد که به زودی کمیته اخلاق حرفه ای در انجمن راه اندازی می شود تا با مشارکت اساتید و اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر موضوع اخلاق حرفه ای به صورت جدی تر کار شود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران