تدریس رئیس دفتر انجمن گیلان در دوره آموزشی سامانه تصمیم

دوره آموزشی مداخلات مددکاری اجتماعی در خانواده با تدریس رئیس دفتر انجمن در استان گیلان برگزار شد.

این دوره آموزشی آنلاین  با عنوان “اصول مداخلات مددکاری اجتماعی در خانواده ” در روزهای ۲۳ و ۲۴ دیماه اجرا شد و مخاطبین آن، مددکاران اجتماعی و روانشناسان سامانه تصمیم (طرح کنترل و کاهش طلاق بهزیستی) گیلان بودند.

 کبری راد رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان گیلان مدرس این دوره ضمن بیان کلیاتی از حرفه مددکاری اجتماعی و مددکاری در خانواده پیرامون ضرورت و اهداف مددکاری اجتماعی و فرایند مداخلات مددکاری اجتماعی در خانواده مباحثی برای حاضرین طرح کرد.

منابع حمایتی ویژه در جهت تامین نیازها جامعه هدف، نحوه گزارش نویسی و مداخلات ویژه در سامانه تصمیم از دیگر سرفصلهای مهم مطرح شده در این وبینار بود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران