بازدید نماینده انجمن ایران از دفتر انجمن مددکاران اجتماعی کشور نپال

نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سفری به کشور نپال، از انجمن مددکاران اجتماعی این کشور بازدید و با اعضای این انجمن دیدار و گفتگو کرد.

حامد علمایی، عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته امور بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران که به کشور نپال سفر کرده است، به دعوت رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نپال با اعضای انجمن این کشور دیدار کرد.

پروفسور سوکریتا بسنت، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نپال سال گذشته به عضویت کمیسیون اخلاق فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی از منطقه آسیا اقیانوسیه انتخاب شد و حامد علمایی در خصوص برخی محورهای این کمیسیون که ریاست جهانی و منطقه ای آن با رئیس انجمن ایران است نیز بحث و گفتگو نمود.

علمایی به اقدامات انجمن ایران در داخل و خارج از کشور و اقدامات نمادین انجمن از جمله ثبت خیابانی به نام مددکاران اجتماعی  اشاره و جزئیاتی از برنامه های اجتماعی موفق ایران مانند اورژانس اجتماعی که یکی از برنامه های تحسین شده در سطح بین المللی است و برنامه هایی که برای گروه های در معرض آسیب در حوزه پیشگیری و توانبخشی در کشور وجود دارد معرفی کرد.

پروفسور بسنت نیز در خصوص فعالیتهای اجتماع محور مددکاران اجتماعی نپال که برای ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان، افراد دارای معلولیت، دانش آموزان و گروههای دیگر به روش تسهیلگری اجتماعی در روستاها و شهرهای نپال انجام می شود توضیح داد و آن را جزو برنامه های موفقی دانست که مددکاران اجتماعی در آنها مشارکت دارند.

عضو هیات مدیره انجمن ایران همچنین ضمن دعوت از انجمن این کشور برای عقد تفاهم نامه همکاری و افزایش همکاری ها، مددکاران اجتماعی نپال را برای شرکت در کنفرانس منطقه ای آسیا-اقیانوسیه که برای اولین بار به میزبانی ایران در سال ۲۰۲۳ برگزار می شود دعوت نمود.

این بازدید در خلال برگزاری وبینار منطقه ای چالشهای اخلاقی مددکاران اجتماعی در دوران همه گیری کرونا انجام شد و علمایی و بسنت به صورت مشترک در این وبینار مشارکت کردند.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دیدار نماینده ایران از دفتر انجمن مددکاران اجتماعی نپال