نامه نگاری انجمن برای افزایش ظرفیت استخدام مددکاران اجتماعی در وزارت بهداشت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی نامه ای از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا حداقل ۱۰ درصد از سهمیه استخدامی که قرار است اتفاق بیفتد را به فارغ التحصیلان مددکاری اجتماعی اختصاص دهد.

در این نامه که ۵ مرداد ۹۸ ارسال شده بود ضمن تقدیر از نگاه اجتماعی وزیر به سلامت به اهمیت متخصصین مددکاری اجتماعی در پیاده کردن این رویکرد تأکید شده و آمده است: ” متخصصین مددکاران اجتماعی  به دلیل دانش تخصصی که دارند، می تواند در تقویت رویکرد اجتماعی شدن سلامت و ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف سلامت و استفاده از ظرفیت های منابع اجتماعی موجود درون و برون سازمانی، جلب مشارکت اجتماعی، و… موثر باشند و زمینه رضایت مندی خدمت گیرندگان در نظام  سلامت را بیش از پیش فراهم کنند.

در انتهای این نامه، رئیس انجمن از عدم تثبیت کافی امنیت شغلی مددکاران اجتماعی و عدم توجه کافی به جذب فارغ التحصیلان این رشته گله کرد و نوشت:  انتظار می رود حداقل ده درصد از ۲۰ هزار فرصت شغلی که برای آینده نزدیک برنامه ریزی شده برای استخدام  مددکاران اجتماعی اختصاص پیدا کند.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران