جلسه آنلاین نمایندگان فدراسیون در سازمان ملل برگزار شد

اولین جلسه هماهنگی بین گروه های قاره ای نمایندگان فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه که عصر روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان ۹۹) انجام شد حامد علمایی به عنوان نماینده آسیا حضور داشت.

نحوه ثبت بیانیه های کتبی و شفاهی در سازمان ملل متحد، شبکه سازی و حضور در دفاتر ای سازمان در سراسر جهان از مهمترین موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) یک سازمان صنفی جهانی است که مقام مشورتی سازمان ملل متحد را دارد و نمایندگانی از قاره های پنج گانه در قالب کمیسیون سازمان ملل در آن فعالیت می کنند. مقر نمایندگی اسیا اقیانوسیه در بانکوک قرار دارد. در این نشست نمایندگان دفاتر نیویورک، ژنو، وین، نایروبی و سانتیاگو حضور داشتند.