۵۵ درصد مردم ایران معتقدند سیاستمداران دروغ می‌گویند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، مهدی رفیعی بهابادی، معاون پژوهشی ایسپا، در نشست بررسی اخلاق اجتماعی در ایران که دیروز دوشنبه ۱۳ آذرماه، در اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار شد به ارائه گزارشی در خصوص پژوهش‌های صورت گرفته در مورد اخلاق اجتماعی در ایران پرداخت و گفت: براساس پژوهش صورت گرفته در مرکز افکارسنجی ایسپا، ۵۵ درصد مردم ایران معتقدند سیاستمداران دروغ می‌گویند.براساس سنجش‌های ما که در سال ۹۳ صورت گرفته است و پژوهش اول در خصوص دگردوستی و پژوهش دوم پیمایش سبک زندگی دانشجویان بوده است به این نتیجه رسیدیم مولفه‌های اخلاق اجتماعی در بین دانشجویان از شرایط بهتری برخوردار است. دگردوستی مردم تهران از ۱۰۰ ، عدد ۵۳ بوده است در حالی که دگردوستی دانشجویان از ۱۰۰ عدد ۶۰ بوده است براساس این پژوهش نصف جامعه ایران اظهار کرده‌اند کار اخلاقی انجام می‌دهند ۷۰ درصد مردم ایران معتقدند روز به روز افراد صادق کمتر می‌شوند ۷۱ درصد معتقدند سخنان فروشندگان را باور نمی‌کنند ۳۷ درصد معتقدند راستگو بودن به حساب ساده لوحی گذاشته می‌شود.

رفیعی ادامه داد: در خصوص امنیت اجتماعی نیز شاخص‌ها نشان می‌دهد ۱۴ درصد مردم گفته‌اند طی یکسال به آنها حمله شده است و ۲۶ درصد گفته‌اند چیزی از آنها به سرقت رفته است وقتی از مردم ایران سوال شد در ایران سیاستمداران به مردم دروغ نمی‌گویند ۵۵ درصد مخالف بودند ۲۳ درصد بینابین پاسخ دادند و ۲۲ درصد موافق بودند براساس نتایج پژوهش‌های بین المللی عام گرایی در ایران بسیار ضعیف است و در میان ۵۲ کشور رتبه ۵۱ را داریم که براین اساس مردم بیشترین اهمیت را به خانواده ولی کمترین اهمیت را به جامعه می‌دهند.