مرور برچسب

ارمنستان، همایش، مهدی سروی، مددکاری اجتماعی، کودکان

ارائه مقاله انجمن در کنفرانس بین المللی کشور آذربایجان

کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی با عنوان “گزارشهای تحول کودک: رویکرد جدید به رفاه کودک”  روز سه شنبه ۶ نوامبر (مصادف با ۱۵ آبان ۱۳۹۷) در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این کنفرانس، آقایان مهدی…