مرور برچسب

رادیو

تقدیر رئیس انجمن از شبکه رادیویی سلامت برای راه اندازی برنامه های ویژه ناشنوایان

در پی اعلام این خبر که به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان، بخشی از برنامه های رادیو از طریق امکانات مدرن، برای افراد ناشنوا نیز قابل استفاده شده است، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نامه ای از مسئولین رادیو برای ایجاد این اتفاق قدردانی…