مرور برچسب

روز مددکار اجتماعی

گرامی داشت روز مددکار اجتماعی در سازمان های مختلف تابعه نفت

نشست تخصصی مددکاران اجتماعی صنعت نفت، روز سه شنبه 18 بهمن ماه 1401 برگزار شد و روز ملی مددکار اجتماعی گرامی داشته شد. این نشست، با حضور مهدی علی‌مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت و جمعی از رؤسای واحدهای روابط کار و مددکاری…