مرور برچسب

شرکت نفت

گرامی داشت روز مددکار اجتماعی در سازمان های مختلف تابعه نفت

نشست تخصصی مددکاران اجتماعی صنعت نفت، روز سه شنبه 18 بهمن ماه 1401 برگزار شد و روز ملی مددکار اجتماعی گرامی داشته شد. این نشست، با حضور مهدی علی‌مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت و جمعی از رؤسای واحدهای روابط کار و مددکاری…