مرور برچسب

مالزی

همایش بین المللی مددکاری اجتماعی اردیبهشت ۹۸ در مالزی

همایش بین المللی مددکاری اجتماعی در کشور مالزی با موضوع توانمندسازی مردم و اطمینان از عدالت و مشارکت همگانی در آوریل 2019 مصادف با هفته اول اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در این همایش که به همت…