مرور برچسب

نصر اصفهانی

حل مسئله کودکان کار، برنامه بنیادی می‌خواهد

بیش از 2 دهه است که از ارائه صدها طرح با عنوان ساماندهی کودکان کار می‌گذرد، ولی ما هر روز شاهد افزایش کودکان کار در سطح شهر هستیم. طبق آمار حدود 10 میلیون کودک کار در کشور وجود دارد. در تهران این آمار از 3هزار تا 20هزار و بیشتر متغیر است،…