مرور برچسب

پارک مددکاران

بازدید از بوستان مددکاران اجتماعی در سفر موسوی چلک به گناباد

گناباد و بوستان مددکاران اجتماعی بخشی از تاریخ مددکاری اجتماعی ایران شده و نمونه ای برای جامعه مددکاری اجتماعی دنیا است. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که عصر پنجشنبه 12 مهرماه 97  به شهرستان گناباد سفر کرده بود…