مرور برچسب

کمبود مشاور

نشست مدیرکل آموزش و پرورش با مسئولان کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی

دکتر مجتبوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد: نمی توانیم مسائل اجتماعی پیرامون خود را نادیده گرفته و نام خود را مسلمان بنامیم دکتر حسینی دبیر اجرایی کنفرانس : ریشه مسائل فرهنگی دانش آموزان در روابط اجتماعی دکتر حسینی مدیرکل اموزش و پرورش…