مرور برچسب

گناباد

بازدید از بوستان مددکاران اجتماعی در سفر موسوی چلک به گناباد

گناباد و بوستان مددکاران اجتماعی بخشی از تاریخ مددکاری اجتماعی ایران شده و نمونه ای برای جامعه مددکاری اجتماعی دنیا است. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که عصر پنجشنبه 12 مهرماه 97  به شهرستان گناباد سفر کرده بود…

گفتگو با رئیس همایش ملی مددکاری اجتماعی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، شهریور ماه 1393 میزبان سومین دوره از همایش ملی مددکاری اجتماعی ایران خواهد بود که در جای خود از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل نیز خبرنگار گنابادتایمز در گفتگو با دکتر مجتبوی، رئیس این دانشگاه،…

سخن دبیر علمی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

با تصویب سند چشم انداز ایران 1404 مقرر شد در چهار برنامه پنج ساله توسعه ویژگی های مورد انتظار کشور در این سند تحقق پیدا کند.ازجمله این ویژگی ها می توان به جامعه برخوردار از امنیت، سلامت، خانوداه مستحکم، رفاه و ...اشاره کرد.به همین منظور قبل…