آموزش مددکاران بنیاد کودک توسط انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل

دوره آموزشی مددکاری اجتماعی برای بنیاد کودک از سوی انجمن مددکاران اجتماعی شعبه اردبیل برگزار شد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران – به گفته امین موحدی، مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل  بر اساس تفاهمنامه فیمابین این انجمن و بنیاد کودک، یک دوره آموزشی برای مددکاران اجتماعی شاغل در بنیاد کودک شعبه اردبیل شده است.

  موحدی اظهار داشت، این دوره آموزشی در قالب ۲۵ ساعت کلاس درسی ، و بصورت کاربردی و با تاکید بر اصول و مهارتهای مددکاری اجتماعی انجام یافته است.

رئیس دفتر انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل با اشاره به رسالت آموزشی انجمن ادامه داد: به منظور ارتقاء کیفی خدمات مددکاری اجتماعی، اعضای متخصص این انجمن آمادگی خود را برای آموزش رایگان کارشناسان مددکاری اجتماعی  موسسات و سازمانهای خیریه ای و داوطلبانه با هدف ارائه خدمات بهینه و تخصصی اعلام می نماید./