بیانیه جهانی اصول اخلاقی و صداقت حرفه ای در مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر اخلاق و ارزشهاست. بر این اساس، اصول اخلاقی نقش بارز و ویژه ای در این حرفه ایفا می نماید. مددکاران اجتماعی در سراسر جهان بر اساس شرایط و اقتضائات روز جهان کدهای اخلاق حرفه ای خود را به روز می کنند. همچنین مددکاران اجتماعی هر کشور، نیز حسب شرایط بومی و محلی خود کدهای اخلاقی مختص افراد حرفه ای درون مرزهای کشور خود را تنظیم می کنند. در ایران، از زمان تأسیس حرفه در ایران تا کنون به جای منشور اخلاقی، سوگندنامه اخلاقی ملاک عمل قرار می گیرد.

در لینکهای زیر می توانید ترجمه فارسی جدیدترین بیانیه اخلاقی مددکاری اجتماعی (۲۰۱۸) و نیز متن سوگندنامه اخلاقی مددکاری اجتماعی ایران را ملاحظه نمایید:

منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی ایران

 

 

بیانیه جهانی اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی (۲۰۱۸)