تغییر ساعت برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

بسمه تعالی

تغییر ساعت برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

« اطلاعیه شماره ۲ »

بدینوسیله به اطلاع «اعضاء پیوسته» انجمن مددکاران اجتماعی ایران می رساند با توجه به برگزاری جشن عید غدیر توسط شرکت ملی نفت ایران برای کارکنان شرکت و همزمانی با جلسه انجمن، ساعت برگزاری جلسه عادی مجمع عمومی سالیانه انجمن از ساعت تغیر کرد. جلسه مجمع در همان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ برگزار می گردد. اعضای پیوسته ای که تمایل دارند در انتخابات هیئت مدیره داوطلب شوند می توانند درخواست خود را بصورت کتبی تا دو روز قبل از برگزاری مجمع عمومی(۹۲/۷/۲۹) به دفتر انجمن ارسال کنند و یا در روز برگزاری مجمع ثبت نام کنند.

سید حسن موسوی چلک

رییس هیئت مدیره و رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران