موسوی چلک، به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن انتخاب شد

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۵ اساسنامه انجمن، اولین جلسه هیات مدیره منتخب انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار گردید.

در این جلسه و طی انتخابات داخلی، رئیس و نائب رئیس و خزانه دار انجمن به شرح زیر انتخاب شدند:

IMGL1032

۱-حسن موسوی چلک- رئیس هیات مدیره

7-1-197x300
۲-غلامعلی قربانی- نائب رئیس هیات مدیره

 DSC_0207
۳-عباسعلی یزدانی- خزانه دار هیات مدیره

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران