برگزاری هم اندیشی ابتکارات اجتماع محور شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد

IMG_1340نشست هم اندیشی ابتکارات اجتماعی شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد روز دوشنبه مورخ ۲۴/۷/۹۱ در سرای محله کاووسیه برگزار شد.

در این نشست مهدی فلاحی، مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی پونا تجربیات اجتماع محوری را که این کلینیک در راستای توسعه محلی و ظرفیت سازی اجتماعی از طریق روش های شبکه سازی گروهی در سالهای اخیر انجام داده است معرفی نمود و مهدی سروی، مسئول فنی این کلینیک و مسئول کارگروه آموزش و پژوهش انجمن مددکاران اجتماعی ایران به نقد و بررسی آن پرداخت. سپس این اقدامات توسط  سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله اقدامات کلینیک مددکاری اجتماعی پونا در حوزه بانوان که با اهدافی از قبیل توانمند سازی، سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تحکیم نهاد خانواده، توسعه فرهنگ یک دلی و ایثار و مشارکت های اجتماعی انجام شده است می توان به برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص تسهیلگری، اصول تشکیل گروه، برنامه ریزی برای گروه، تعیین چشم انداز و بیانیه گروه، تامین منابع برای گروه و انجام اقدامات اعتماد ساز محلی از طریق اجرای پروژه های کوچک محلی اشاره نمود.

جهت مشاهده عکس های این هم اندیشی اینجا را کلیک کنید.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران