پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اعضای هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
سید حسن موسوی چلک سمت: عضو هیأت مدیره و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ایمیل: Hmch47@yahoo.com غلامعلی قربانی سمت: عضوهیئت مدیره  انجمن مددکاران اجتماعی ایران ایمیل: A
بیشتر بخوانید

اساسنامه انجمن مددکاری اجتماعی ایران
اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران فصل اول- کلیات و اهداف ماده ۱ نام:انجمن مددکاران اجتماعی ایران : انجمنی است  (صنفی- علمی یا صنفی- تخصصی) غیر سیاسی و غیر انتفاعی که
بیشتر بخوانید